Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Bộ Tài chính : Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
chi cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi
và giống thủy sản đến năm 2020

1. Đối tượng là các đơn vị được giao thực hiện 7 nhiệm vụ từ khoản 1 đến khoản 7, Mục III, Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ, gồm:

a) Ở Trung ương: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có chức năng nhiệm vụ quản lý, nghiên cứu, sản xuất giống thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương.

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT
Ngày ban hành 01/03/2012
Người ký Bùi Bá Bổng, Nguyễn Thị Minh, Cao Viết Sinh
Trích yếu Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
chi cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi
và giống thủy sản đến năm 2020
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư liên tịch
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: TTLT 11.doc (151040 Byte)
Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: