Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV của Bộ Xây dựng-Bộ Nội vụ : Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng

BỘ XÂY DỰNG – BỘ NỘI
VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY
DỰNG

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 20/2008/TTLT-BXD-BNV
Ngày ban hành 16/12/2008
Người ký Nguyễn Hồng Quân, Trần Văn Tuấn
Trích yếu Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng-Bộ Nội vụ
Phân loại Thông tư liên tịch
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: TTLT20BXD.DOC (132608 Byte)
Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: