Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Tài chính-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC
Ngày ban hành 02/12/2013
Người ký Cao Đức Phát, Bùi Quang Vinh, Đinh Tiến Dũng
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Tài chính-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại Thông tư liên tịch
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: TTLT 51.pdf (692914 Byte)
Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: