Thông tư số 06/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các quy phạm liên quan tàu biển

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 06/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 02/05/2013
Ngày có hiệu lực 01/11/2013
Người ký Đinh La Thăng
Trích yếu Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các quy phạm liên quan tàu biển
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Phân loại Thông tư
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: TT 06.pdf (137762 Byte)
qcvn 55 Phan cap va dong u noi.pdf (402918 Byte)
qcvn 55 Phu luc.pdf (244184 Byte)
qcvn 56 Phan cap va dong tau lam bang chat deo cot soi thuy tinh.pdf (544525 Byte)
qcvn 57 Phan cap va dong san nang tau.pdf (378988 Byte)
qcvn 57 Phu luc.pdf (318076 Byte)
qcvn 58 He thong chuong lan.pdf (407048 Byte)
qcvn 59 He thong lam lanh hang.pdf (432245 Byte)
qcvn 60 He thong dieu khien tu dung va tu xa.pdf (503561 Byte)
qcvn 61 He thong kiem soat va duy tri trang thai ky thuat may tau.pdf (341463 Byte)
qcvn 62 He thong lau lai.pdf (357143 Byte)
qcvn 63 Do dung tich tau bien.pdf (405549 Byte)
qcvn 64 Kiem tra san pham cong nghiep dung cho tau bien.pdf (542638 Byte)
qcvn 65 Danh gia nang luc co so che tao va cung cap dich vu tau bien.pdf (538027 Byte)
Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: