Thông tư số 08/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 108/2003/TT-BTC ngày 7/11/2003 hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn đô thị sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 08/2008/TT-BTC
Ngày ban hành 29/01/2008
Người ký Trần Xuân Hà
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 108/2003/TT-BTC ngày 7/11/2003 hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn đô thị sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: TT8BTC.DOC (52224 Byte)
Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: