Thông tư số 08/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 08/2017/TT-BNV
Ngày ban hành 27/10/2017
Ngày có hiệu lực 15/12/2017
Người ký Lê Vĩnh Tân
Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Phân loại Thông tư
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: 08-BNV.signed.pdf (499426 Byte)
Đánh giá!
Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: