Thông tư số 117/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

I.
QUY ĐỊNH CHUNG


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 117/2008/TT-BTC
Ngày ban hành 05/12/2008
Người ký Nguyễn Công nghiệp
Trích yếu Hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: TT117BTC.DOC (472064 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: