Thông tư số 119/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án y tế do địa phương quản lý theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH 12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội Khoá XII

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 119/2008/TT-BTC
Ngày ban hành 08/12/2008
Người ký Nguyễn Công nghiệp
Trích yếu Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án y tế do địa phương quản lý theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH 12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội Khoá XII
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: TT119BTC2.XLS (44032 Byte)
TT119BTC1.DOC (104960 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: