Thông tư số 120/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài.

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 120/2008/TT-BTC
Ngày ban hành 09/12/2008
Người ký Nguyễn Công nghiệp
Trích yếu Hướng dẫn về thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài.
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: TT120BTC2.XLS (25088 Byte)
TT120BTC1.DOC (105984 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: