Thông tư số 121/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư cho quản lý chất thải rắn

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 121/2008/TT-BTC
Ngày ban hành 12/12/2008
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Trích yếu Hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư cho quản lý chất thải rắn
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: TT121BTC.DOC (90112 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: