Thông tư số 25/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 25/2021/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 08/09/2021
Ngày có hiệu lực 24/10/2021
Người ký Hoàng Minh Sơn
Trích yếu Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại Thông tư
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: 25-BGDDT.pdf (1254924 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: