Thông tư số 28/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí cấp không thu tiền một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 28/2002/TT-BTC
Ngày ban hành 26/03/2002
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí cấp không thu tiền một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: TT28BTC.RTF (26120 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: