Thông tư số 29/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/1999/TT/BTC ngày 17/9/1999 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 29/2002/TT-BTC
Ngày ban hành 26/03/2002
Người ký Lê Thị Băng Tâm
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/1999/TT/BTC ngày 17/9/1999 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: TT29BTC.RTF (25600 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: