Thông tư số 31/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn triển khai thực hiện xử lý nợ tồn đọng của Hợp tác xã nông nghiệp

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 31/2002/TT-BTC
Ngày ban hành 29/03/2002
Người ký Trần Văn Tá
Trích yếu Hướng dẫn triển khai thực hiện xử lý nợ tồn đọng của Hợp tác xã nông nghiệp
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: TT31BTC.RTF (150016 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: