Thông tư số 31/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, lặp và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE”

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 31/2016/TT-BTTTT
Ngày ban hành 08/12/2016
Ngày có hiệu lực 01/06/2017
Người ký Trương Minh Tuấn
Trích yếu Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, lặp và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE”
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Phân loại Thông tư
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: 31-BTTTT.signed.pdf (921867 Byte)
Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: