Thông tư số 34/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2004 và Tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2000


 Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2011

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 34/2011/TT-BGTVT
Ngày ban hành 26/04/2011
Người ký Hồ Nghĩa Dũng
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2004 và Tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2000
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Phân loại Thông tư
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: TT34BGTVT2.DOC (256512 Byte)
TT34BGTVT1.DOC (95744 Byte)
Đánh giá!
Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: