Thông tư số 42/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn một số điểm qui chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 42/2002/TT-BTC
Ngày ban hành 07/05/2002
Người ký Lê Thị Băng Tâm
Trích yếu Hướng dẫn một số điểm qui chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: TT42BTC.RTF (44832 Byte)
Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: