Thông tư số 47/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 21/2002/NĐ-CP ngày 28/2/2002: Nghị định sửa đổi, bổ sung số 53/2002/NĐ-CP ngày 13/05/2002 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2002

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 47/2002/TT-BTC
Ngày ban hành 28/05/2002
Người ký Lê Thị Băng Tâm
Trích yếu Hướng dẫn thi hành Nghị định số 21/2002/NĐ-CP ngày 28/2/2002: Nghị định sửa đổi, bổ sung số 53/2002/NĐ-CP ngày 13/05/2002 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2002
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: TT47BTC.RTF (33653 Byte)
Có thể bạn quan tâm:

Bài viết cùng chủ đề: