Thông tư số 48/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 48/2010/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 11/08/2010
Người ký Vũ Văn Tám
Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại Thông tư
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: TT48BNN1.DOC (94720 Byte)
TT48BNN2.DOC (511488 Byte)
Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: