Thông tư số 50/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 50/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 15/05/2017
Ngày có hiệu lực 01/07/2017
Người ký Trần Xuân Hà
Trích yếu Hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: 50-BTC.signed.pdf (7130606 Byte)
50-BTCkem.pdf (4754767 Byte)
Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: