Thông tư số 74/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 74/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 27/08/2021
Ngày có hiệu lực 12/10/2021
Người ký  Vũ Thị Mai
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: 74.signed.pdf (546743 Byte)

Bài viết cùng chủ đề: