Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNV của Bộ Nội vụ : Nghị định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 05/VBHN-BNV
Ngày ban hành 15/11/2017
Người ký Lê Vĩnh Tân
Trích yếu Nghị định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Phân loại Văn bản hợp nhất
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: 05bnv.signed.pdf (1728503 Byte)
Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: