Văn bản hợp nhất số 427/VBHN-BTP của Bộ Tư pháp : Thông tư quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu 427/VBHN-BTP
Ngày ban hành 05/01/2018
Người ký Nguyễn Khánh Ngọc
Trích yếu Thông tư quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Phân loại Văn bản hợp nhất
Xem nội dung và Download bản Word hoặc bản PDF: 427.signed.pdf (2151463 Byte)
Đánh giá!

Bài viết cùng chủ đề: