✅ Chuyên mục: Văn bản pháp luật

Nghị quyết số 02/2021/UBTVQH15 của ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI : Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 02/2021/UBTVQH15
Ngày ban hành 22/09/2021
Ngày có hiệu lực 22/09/2021
Người ký Vương Đình Huệ
Trích yếu Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021
Cơ quan ban hành ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Phân loại Nghị quyết

Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng : Bãi bỏ Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 33/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/09/2021
Người ký Trần Văn Hiệp
Trích yếu Bãi bỏ Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lâm Đồng
Phân loại Quyết định

Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Nam : V/v điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên vào bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 30/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/09/2021
Người ký Trương Quốc Huy
Trích yếu V/v điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên vào bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Hà Nam
Phân loại Quyết định

Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND của HĐND TỈNH PHÚ THỌ : Thông qua danh mục các dự án quốc phòng, dự án phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục các dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 11/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/08/2021
Người ký Bùi Minh Châu
Trích yếu Thông qua danh mục các dự án quốc phòng, dự án phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục các dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận
Cơ quan ban hành HĐND TỈNH PHÚ THỌ
Phân loại Nghị quyết

Pháp lệnh số 36/L/CTN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Pháp lệnhƯưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 36/L/CTN
Ngày ban hành 10/09/1994
Người ký Lê Đức Anh
Trích yếu Pháp lệnhƯưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng
Cơ quan ban hành Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phân loại Pháp lệnh

Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 84/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 22/09/2021
Ngày có hiệu lực 30/11/2021
Người ký Lê Văn Thành
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND của HĐND TỈNH PHÚ THỌ : Quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Phú Thọ

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 07/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/08/2021
Người ký Bùi Minh Châu
Trích yếu Quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Phú Thọ
Cơ quan ban hành HĐND TỈNH PHÚ THỌ
Phân loại Nghị quyết

Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 11/2021/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 20/09/2021
Ngày có hiệu lực 06/11/2021
Người ký Nguyễn Hoàng Hiệp
Trích yếu Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại Thông tư

Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND của HĐND TỈNH PHÚ THỌ : Ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 12/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/08/2021
Người ký Bùi Minh Châu
Trích yếu Ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Cơ quan ban hành HĐND TỈNH PHÚ THỌ
Phân loại Nghị quyết

Quyết định số 1452/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 – 2025

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 1452/QĐ-TTg
Ngày ban hành 31/08/2021
Người ký Vũ Đức Đam
Trích yếu Phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 – 2025
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

Thông báo số 230/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với cấp xã, phường tại Thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch COVID-19

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 230/TB-VPCP
Ngày ban hành 01/09/2021
Người ký Nguyễn Xuân Thành
Trích yếu Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với cấp xã, phường tại Thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch COVID-19
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Thông báo

Quyết định số 86/QĐ-TCT của Tổ Công tác ĐB của TTg CP về tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 : Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 86/QĐ-TCT
Ngày ban hành 01/09/2021
Người ký Lê Minh Khái
Trích yếu Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
Cơ quan ban hành Tổ Công tác ĐB của TTg CP về tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
Phân loại Quyết định

Quyết định số 1455/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về đầu khí

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 1455/QĐ-TTg
Ngày ban hành 02/09/2021
Người ký Phạm Minh Chính
Trích yếu Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về đầu khí
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 23/CT-TTg
Ngày ban hành 02/09/2021
Người ký Phạm Bình Minh
Trích yếu Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Chỉ thị

Quyết định số 1456/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 1456/QĐ-TTg
Ngày ban hành 03/09/2021
Người ký Lê Văn Thành
Trích yếu Về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 24/CT-TTg
Ngày ban hành 03/09/2021
Người ký Phạm Minh Chính
Trích yếu Về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Chỉ thị

Quyết định số 1458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 1458/QĐ-TTg
Ngày ban hành 04/09/2021
Người ký Phạm Minh Chính
Trích yếu Về việc truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

Nghị quyết số 100/NQ-CP của Chính phủ : Về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 100/NQ-CP
Ngày ban hành 06/09/2021
Người ký Lê Minh Khái
Trích yếu Về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị quyết

Quyết định số 1460/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 1460/QĐ-TTg
Ngày ban hành 06/09/2021
Người ký Phạm Minh Chính
Trích yếu Về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

Thông báo số 233/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc Thường trực Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới đường sắt và Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 233/TB-VPCP
Ngày ban hành 06/09/2021
Người ký Nguyễn Cao Lục
Trích yếu Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc Thường trực Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới đường sắt và Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Thông báo