✅ Chuyên mục: Văn bản pháp luật

Thông tư số 07/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch : Quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 07/2021/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 08/09/2021
Ngày có hiệu lực 01/12/2021
Người ký Nguyễn Văn Hùng
Trích yếu Quy định về tập huấn chuyên môn thể thao đối với người hướng dẫn tập luyện thể thao
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Phân loại Thông tư

Thông tư số 25/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 25/2021/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 08/09/2021
Ngày có hiệu lực 24/10/2021
Người ký Hoàng Minh Sơn
Trích yếu Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại Thông tư

Thông tư số 18/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 18/2021/TT-BGTVT
Ngày ban hành 14/09/2021
Ngày có hiệu lực 01/11/2021
Người ký Nguyễn Xuân Sang
Trích yếu Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Phân loại Thông tư

Thông tư số 19/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 19/2021/TT-BGTVT
Ngày ban hành 14/09/2021
Ngày có hiệu lực 01/11/2021
Người ký Nguyễn Xuân Sang
Trích yếu Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Phân loại Thông tư

Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của HĐND TỈNH PHÚ THỌ : Về việc quy định mức thu học phí năm học 2021 – 2022 đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 04/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/08/2021
Người ký Bùi Minh Châu
Trích yếu Về việc quy định mức thu học phí năm học 2021 – 2022 đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ
Cơ quan ban hành HĐND TỈNH PHÚ THỌ
Phân loại Nghị quyết

Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND của HĐND TỈNH PHÚ THỌ : Quy định chế độ hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào diện thỏa thuận hợp tác đào tạo tại các trường cao đẳng, đại học thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 05/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/08/2021
Người ký Bùi Minh Châu
Trích yếu Quy định chế độ hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào diện thỏa thuận hợp tác đào tạo tại các trường cao đẳng, đại học thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý
Cơ quan ban hành HĐND TỈNH PHÚ THỌ
Phân loại Nghị quyết

Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của HĐND TỈNH PHÚ THỌ : Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 06/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/08/2021
Người ký Bùi Minh Châu
Trích yếu Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Cơ quan ban hành HĐND TỈNH PHÚ THỌ
Phân loại Nghị quyết

Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND của HĐND TỈNH PHÚ THỌ : Quy định mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại khu dân cư thuộc phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 08/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/08/2021
Người ký Bùi Minh Châu
Trích yếu Quy định mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại khu dân cư thuộc phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Cơ quan ban hành HĐND TỈNH PHÚ THỌ
Phân loại Nghị quyết

Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của HĐND TỈNH PHÚ THỌ : Quy định tạm thời giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo phương pháp gộp mẫu; xét nghiệm, lấy và bảo quản mẫu đơn, không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế, trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 09/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/08/2021
Người ký Bùi Minh Châu
Trích yếu Quy định tạm thời giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo phương pháp gộp mẫu; xét nghiệm, lấy và bảo quản mẫu đơn, không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế, trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý
Cơ quan ban hành HĐND TỈNH PHÚ THỌ
Phân loại Nghị quyết

Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND của HĐND TỈNH PHÚ THỌ : Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định một số chế độ chi bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 10/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/08/2021
Người ký Bùi Minh Châu
Trích yếu Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định một số chế độ chi bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Cơ quan ban hành HĐND TỈNH PHÚ THỌ
Phân loại Nghị quyết

Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc : Bãi bỏ Quyết định số 3429/2001/QĐ-UB ngày 10/12/2001 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành đơn giá sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Vĩnh Phúc

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 45/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/08/2021
Người ký Vũ Chí Giang
Trích yếu Bãi bỏ Quyết định số 3429/2001/QĐ-UB ngày 10/12/2001 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành đơn giá sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Vĩnh Phúc
Phân loại Quyết định

Thông tư số 74/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 74/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 27/08/2021
Ngày có hiệu lực 12/10/2021
Người ký  Vũ Thị Mai
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư

Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đồng Nai : Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng của đất đối với từng hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 40/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/09/2021
Người ký Võ Văn Phi
Trích yếu Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng của đất đối với từng hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Đồng Nai
Phân loại Quyết định

Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của HĐND TỈNH PHÚ THỌ : Quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 03/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/08/2021
Người ký Bùi Minh Châu
Trích yếu Quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Cơ quan ban hành HĐND TỈNH PHÚ THỌ
Phân loại Nghị quyết

Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Ninh Bình : Quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 46/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/07/2021
Người ký Trần Hồng Quảng
Trích yếu Quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Ninh Bình
Phân loại Nghị quyết

Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Thuận : Bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 06/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/08/2021
Người ký Nguyễn Hoài Anh
Trích yếu Bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Bình Thuận
Phân loại Nghị quyết

Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Thuận : Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với các huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh đang tập trung tập huấn, thi đấu

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 07/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/08/2021
Người ký Nguyễn Hoài Anh
Trích yếu Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với các huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh đang tập trung tập huấn, thi đấu
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Bình Thuận
Phân loại Nghị quyết

Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cà Mau : Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau trong quản lý hoạt động đường thủy nội địa

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 19/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/08/2021
Người ký Lâm Văn Bi
Trích yếu Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau trong quản lý hoạt động đường thủy nội địa
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Cà Mau
Phân loại Quyết định

Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tiền Giang : Ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền và một số nội dung trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tình Tiền Giang

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 36/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/08/2021
Người ký Phạm Văn Trọng
Trích yếu Ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền và một số nội dung trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tình Tiền Giang
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Tiền Giang
Phân loại Quyết định

Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Yên Bái : Ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Văn Bản Online
Số/Ký hiệu 15/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/08/2021
Người ký Trần Huy Tuấn
Trích yếu Ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Yên Bái
Phân loại Quyết định